Välkommen till SeniorNet Tyresö

Vårt måtto är: Äldre lär äldre om IT.
Vi vill hjälpa Dig in i det digitala samhället. Vi vill öppna IT-världen och visa alla dess möjligheter.
Vi välkomnar Dig som är NYBÖRJARE, Dig som kan en del och vill lära mer samt Dig som är villig att dela med Dig av Dina kunskaper.

Sen vinter vid Tyresö kyrka


Get-on-line-week firas vecka 13 (27/3-2/4) i Tyresö

I år satsar vi tillsammans med Tyresö kommun stort på Get-on-line-week, den europeiska kampanjveckan för ökad delaktighet i den digitala världen. Läs här om veckan och det intressanta programmet.

Det rullar också ett program om veckan på Tyresöradion, 91,4 mHz. Du kan också lyssna på programmet via Tyresöradions hemsida.

2017-03-13


Vi behöver fler handledare

Vi har under vintern fått fler besökare vid våra veckoträffar, något som vi förstås är mycket glada för. Men vi behöver fler handledare som kan hjälpa de som kommer till oss för att lära sig grunderna i den digitala världen. Just nu kan du höra tre av våra handledare berätta om vad det innebär att vara handledare på Tyresöradion 91,4 mHz. Här kan du också läsa det brev om behovet av fler handledare som har gått ut till våra medlemmar.

2017-02-18-Vi-behöver-fler-handledare.pdf

3017-03-08


Café Ventilen den 2 mars handlade om mobilen  som din elektroniska plånbok

Mars månads Café Ventilen handlade om hur mobilen kan fungera som din elektroniska plånbok. Gunnar Björnwall berättade om olika betalningslösningar via Internet, om mobilt bankID med mera. Vi fick också lite information om vårens resterande program och om SeniorNet Swedens nya hemsida.

Här hittar du Gunnar Björnwalls föredrag som PDF-fil.

Adressen till SeniorNet Swedens hemsida är www.seniornet.se.

2017-03-02


Kallelse till årsmöte 2017

Torsdag den 30 mars 2017 kl 14-15 håller SeniorNet Tyresö sitt årsmöte 2017. Kallelsen hittar du via länken nedan. Det blir först ett kort extra årsmöte för att ta beslut nr 2 om de nya stadgarna och sedan håller vi det ordinarie årsmötet för 2017. Årsmöteshandlingarna kommer att finnas tillgängliga via hemsidan någon vecka innan årsmötet.

Kallelse till extra årsmöte för beslut om nya stadgar samt till ordinarie årsstämma 2017 för SeniorNet Tyresö.

Vecka 13 – då vi har vårt årsmöte – är också årets Get-on-line-week. Det kommer att bli föreläsningar av intresse för våra medlemmar. Direkt efter vårt årsmöte på torsdag kommer Urban Petrén, kommunens IT-chef, att hålla ett föredrag om cybersäkerhet. Fredag den 31 mars kl 14 blir det också föreläsningar – om att använda smarta telefoner och om kommunens digitala tjänster. Vecka 13 har vår klubb, SeniorNet Tyresö, dessutom ansvaret för kommunens Instagramkonto. Vecka 13 blir alltså en intensiv IT-vecka med många möjligheter att lära sig mer om den digitala världen.

2017-02-27


Allt om e-handelns utveckling

Webbredaktören är gammal postis och får den årliga ”E-barometern”, som ges ut av PostNord och som varje år ger en mycket utförlig beskrivning av e-handelns utveckling. Här finns en länk till 2016 års ”E-barometer” – för Dig som vill ha koll på hur handeln förändras som en följd av IT-utvecklingen.

E-barometern 2016

2017-02-24


Veckoträffar med särskilt stöd för smarta telefoner och surfplattor

Denna vår har vi inga kurser om smarta telefoner och surfplattor. Men vid vissa veckoträffar i gymnasiet/C3L har vi ett förstärkt stöd till dig som behöver hjälp att t ex komma igång med en ny smart telefon eller surfplatta.

Här finns en länk där du kan se vilka dagar våra ”smart-experter” Gunnar Björnwall och Gunilla Schultzén finns på plats.

2017-02-21


Tyresöinitiativet – förslag om WIFI på äldreboenden och förslag om träffpunkter för äldre

SeniorNet Tyresös ordförande har lämnat in ett medborgarförslag till Tyresöinitiativet – ett IT-baserat dialogverktyg genom vilket man kan lämna förslag till kommunens olika politiska nämnder. Om minst 50 personer stödjer förslag skall politikerna i den berörda nämnden ta upp förslaget som ett beslutsärende. Förslaget som lämnats in handlar om installation av WIFI (trådlösa nätverk) i kommunens äldreboenden av olika slag. Idag – den 19 februari – har förslaget fått 205 ”röster”, dvs marginalen för att det skall bli ett nämndärende har vida överskridits.

Ett annat förslag som finns på Tyresöinitiativets hemsida handlar om  behovet av träffpunkter för pensionärer och sjukpensionärer i Tyresö. Där har SeniorNet Tyresös ordförande i en kommentar pekat på möjligheten att i anslutning till en sådan behövlig träffpunkt ha en ”datasal”, där SeniorNet Tyresö kunde ha sin IT-hjälp och IT-utbildning för äldre i direkt anslutning till träffpunkten. En bra kompletterande idé, eller hur?

Läs mer om Tyresöinitiativet på kommunens hemsida: http://www.tyreso.se/Kommun_demokrati/Nyheter-Kommun–Demokrati/Tyresoinitiativet–har-kan-du-lamna-e-forslag/

2017-02-19


Café Ventilen om att använda sina digitala bilder

Vårens första Café Ventilen hölls den 2 februari kl 14-16, som vanligt i lokalen Follbrinken i föreningsgården Kvarnhjulet. Carl-Olof Strand var cafévärd. Han började med att informera om vårens program mm. Under rubriken ”Använd dina digitala bilder” berättade han sedan om hur du kan bearbeta dina digitala bilder, t ex beskära och förbättra bilderna och om hur du kan använda dina digitala bilder t ex genom att göra fotoböcker. Carl-Olofs bildspel om att använda sina bilder hittar du via den första länken nedan. Den andra länken leder till en kortfattad handledning i att använda de två kostnadsfria bildbehandlingsprogram som Carl-Olof visade vid Ventilenträffen.

Använd dina digitala bilder – dokumentation för hemsidan

Använd dina digitala bilder – dokumentation för hemsidan, supplement

Andra Ventilen-träffar under våren kommer att handla om ”Din elektroniska plånbok” (med Gunnar Björnwall), ”Lagring av data” (med Lars-Anders Westlin och Bengt Wolff) och som sista Ventileninslag fram på vårkanten räknar vi med att ha Gunilla Schultzén tillbaka med ett av sina populära föredrag om ”Nytt på IT-området.

Carl-Olof Strand planerar att under våren hålla en andra kurs om att göra en fotobok. Tid och omfattning är ännu inte bestämd.

2017-02-03


SeniorNets initiativtagare har fyllt 70 år

2017 är det 20 år sedan svenska SeniorNet grundades i Sverige. Och 17 års sedan vi bildade vår klubb i Tyresö. Initiativtagaren till SeniorNet Sweden var Marta Sandén. Hon fyllde 70 år den 28 december. Av den här trevliga DN-artikeln framgår att hon fortfarande är en mycket aktiv person.

http://www.dn.se/arkiv/familj/hogt-tempo-ar-martas-melodi/

2016-12-29


Grundkurs i datorteknik för Windows 10

Onsdag den 25 januari 2017 startar en 10-veckorskurs som vi kallat ”Grundkurs i datorteknik för Windows 10”. Du kan delta i hela kursen eller bara välja ut vissa avsnitt som intresserar dig. Läs mer om kursens innehåll, hur man anmäler sig mm.

2016-12-22


Café Ventilen den 1 december – med besök av SeniorNet Swedens ordförande

SeniorNet Swedens ordförande Anders Lundkvist omgiven av några personer ur Tyresöklubbens styrelse.

SeniorNet Swedens ordförande Anders Lundkvist omgiven av några personer ur Tyresöklubbens styrelse.

Torsdag den 1/12 kl 14-16 hade vi besök av ordföranden i SeniorNets riksorganisation, Anders Lundkvist. Anders är en relativt sett ung Seniornet-person, fortfarande yrkesverksam.

Vid sidan av ordföranderollen i SeniorNet Sweden är Anders även regeringens expert på e-hälsa och välfärdsteknik, jobbar alltså med frågor som bl a handlar om äldres tillgång till och utnyttjande av IT i olika samhällstjänster. Han ser SeniorNet som en viktig brukarorganisation inom sitt specialområde. Om detta berättade han mycket entusiasmerande när han besökte oss den 1/12.

Läs mer om Café Ventilen den 1 dec 2016

2016-12-01


Vinterns heta IT-trender – med Martin Appel från PC för alla

Martin Appel

Martin Appel

Tillsammans med Tyresö bibliotek och som en del av ”Kultur i höstmörkret” arrangerade vi torsdag den 17 november en trevlig föreläsning.  Martin Appel, konsumentredaktör för datatidningen ”PC för alla”, gästade oss och gav oss en inblick i ”Vinterns heta IT-trender”. Vi höll till i stora programrummet i biblioteket i Tyresö centrum. Knappt 30 personer hade hörsammat inbjudan, de allra flesta medlemmar i vår SeniorNetklubb i Tyresö.

vinterns-heta-it-trender_20

Martin berättade om många spännande saker som år på gång inom IT-världen. För 20 år sedan fanns egentligen bara en typ av datorer, nu finns stationära datorer, minidatorer, Allt-i-ett-datorer, Datorstickor som väger nästan ingenting, bärbara laptops, surfplattor, hybrider som är både surfplatta och dator, mobiltelefoner och smarta klockor. smarta TV-apparater och mycket annat. Vi åhörare fick också tillfälle att ställa frågor under föredraget.

När Martin var klar bjöd biblioteket på kaffe och fikabröd, medan vi kunde ställa fler frågor till Martin. Från SeniorNet Tyresö tackar vi både Martin och biblioteket för medverkan och stöd till detta arrangemang.

2016-11-18


Café Ventilen den 3 november handlade om datasäkerhet

Hur ska vi göra för att skydda våra datorer mot virus och andra hot? Detta var temat för terminens tredje Café Ventilen. Här finns information om vad som sades och även länkar till de presentationsbilder som Eva Blommegård och Bengt Wolff använde vid träffen.

2016-11-03


Du kan spärra Dig mot obehörig adressändring

På vår webbsida finns numera en flik som heter Datatips och som redigeras av Lars-Anders Westlin. Nu kan du bl a läsa om hur du via Riksskatteverkets sajt kan spärra Dig mot obehörig adressändring.

Datatips

2016-10-24


Café Ventilen den 6 oktober handlade om eHälsa

Café Ventilen i oktober 2016 handlade om e-Hälsa, dvs om hur man med hjälp av IT/datorer kan komma i kontakt med och få hjälp av vården i vårt land.

Gunilla Schultzén hade tagit fram presentationen – men blev sjuk och kunde inte stå för föreläsningen. I stället blev det Gunnel Agrell-Lundgren och Carl-Olof Strand som höll i programmet. Ett fyrtiotal åhörare deltog i Ventilenträffen.

Café Ventilen ingick denna gång i den s k e-Medborgarveckan, ett initiativ från Digidelnätverket. Tyresö kommun och SeniorNet Tyresö samverkade om att under veckan erbjuda möjligheter för kommunens medborgare att bli mer bekanta med användningen av IT generellt och även specifikt när det gäller kommunens e-tjänster.

Med vid Ventilenträffen var Ida Antonsson, som är ansvarig på kommunens servicecenter för samordningen av kommunens e-tjänster. Via länken nedan kan du ladda ner den presentation som användes vid föreläsningen.

Presentation-e-Hälsa-Ventilen-6-okt-2016.pdf

2016-10-08


SeniorNet var för första gången med på Tyresöfestivalen

Tyresöfestivalens foto

Lördag den 3 september mellan kl 12.00 och 17.00 genomfördes Tyresöfestivalen, som vanligt i området runt kulturcentrum Kvarnhjulet och Skateparken. För första gången var SeniorNet Tyresö med vid festivalen. Eva Blommegård och Sidsel Nybo stod för planeringen av deltagandet. Många medlemmar från vår klubb men också många andra intresserade passerade förbi vårt festivalbord. Gunnel Agrell-Lundgren gjorde en radioinspelning för Tyresöradion från festivalen med fokus på SeniorNet och våra besökare. Programmet hittar du på 91,4 mHz eller på nätet med adress http://www.tyresoradion.se/1752. På bilden syns Eva och Sidsel med en annan klubbmedlem Jan-Olof Eriksson.

20160903_124605_resized
Eva Blommegård, Jan-Olof Eriksson och Sidsel Nybö vid SeniorNets info-bord på Tyresöfestivalen 2016

2016-09-16


Vi behöver din mejladress!!

Vi saknar ett ganska stort antal mejladresser till våra medlemmar, oftast beroende på att medlemmar bytt mejladress och sedan missat att meddela oss  (och kanske andra) sin nya mejladress. Om du är medlem och vet med dig att du har en ny mejladress sedan något år – meddela då den nya adressen till vår medlemsadministratör, Cecilia Almén Andersson (caa1944@gmail.com). Eller till föreningens ordförande, tillika webbredaktören (carlolofstrand@gmail.com).

2016-08-30


Äldre nyheter


Våravslutning 2016 med styrelsen och handledarna

Årets hittills varmaste dag gjorde lunchen en aning svettig.

Årets hittills varmaste dag hade vi våravslutning i ett uterum i Fårdala

Som traditionen bjuder avslutades vårterminen den 2 juni med en enkel lunch för styrelseledamöterna och handledarna i Tyresö-klubben. Denna gång hemma hos nye ordföranden på Slåttervägen i Fårdala. Läs mer och se bilder från avslutningen.

Våravslutningen 2016

2016-06-04


Ventilen den 12 maj 2016

Torsdag den 12 maj kl 14-16 hölls vårterminens sista Café Ventilen. Vi ställde frågan: ”Kan man klara sig lika bra med enbart surfplatta?”. Lars-Anders Westlin och Bengt Wolff hjälptes åt att besvara den frågan. Här finns en länk till en kort redogörelse för innehållet i denna Ventilenträff.

Café Ventilen den 12 maj 2016

2016-05-23


Café Ventilen med vår hedersmedlem – Lars Andersson

2016_03_22_Lars_Andersson

För några veckor sedan utnämnde vi honom till hedersmedlem i SeniorNet Tyresö. Vid Café Ventilen 7/4 svarade Lars Andersson, nybliven pensionär och tidigare bibliotekschef i kommunen, för programmet. Lars informerade oss om hur vi kan få svar på knepiga frågar via bibliotekens tjänst ”Bibblan svarar” och om hur vi kan läsa upp emot 4000 tidningar från hela världen gratis vi Library Press Display. Han gav oss också en mycket trevlig introduktion till Pinterest, ett av de mindre kända sociala medier som växer snabbt över världen. Läs mer här

2016-04-07


Årsmötet 2016 – Gunnel lämnade över ordförandeklubban  till Carl-Olof

Gunnel Agrell-Lundgren överlämnar efter 8 år som ordförande klubban till Carl-Olof Strand.

Gunnel Agrell-Lundgren överlämnar efter 8 år som ordförande klubban till Carl-Olof Strand.

Torsdag den 17 mars hade SeniorNet Tyresö sitt årsmöte 2016. Drygt 20 medlemmar mötte upp för att med Alf Glesing som mötesordförande lyssna till styrelsens verksamhetsberättelse, bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2015, besluta om budget och verksamhetsplan 2016 samt för att välja styrelseledamöter, valberedning och revisorer.  Dessutom sade årsmötet ja till styrelsens förslag om nya stadgar, ett förslag som bygger på de normalstadgar för klubbar inom SeniorNet som tagits fram av riksorganisationen SeniorNet Sweden. Stadgeändringen kommer att tas upp även vid nästa årsmöte innan de vinner laga kraft. Som vanligt hölls årsmötet i programrummet, biblioteket i Tyresö centrum.

Gunnel Agrell-Lundgren avgick efter hela åtta år som klubbens ordförande,  men stannar kvar i styrelsen åtminstone ytterligare ett år. Hon avtackades för sin mycket uppskattade och långa ordförandeinsats av Carl-Olof Strand, som vid årsmötet valdes till klubbens nye ordförande. Dessutom invaldes Jan-Olof Eriksson (nyval), Lars-Anders Westlin och Bengt Wollf (bägge omval) i styrelsen. Kvar sedan tidigare är Birgitta Lindholm och Lars Jerndahl. Som ersättare nyvaldes Eva Blommegård och Sidsel Nybö.

Efter årsmötet berättade tillförordnade bibliotekschefen Susanne Gunnarsson  om nyheter med IT-anknytning inom biblioteksvärlden.

Här finns fler bilder från årsmötet 2016

Här kan du också ta del av årsmöteshandlingarna: http://tyreso.seniornet.se/arsmotesmaterial

Här ses den nya styrelsen. Fr v: Eva Blommegård, Sidsel Nybö, Lars-Anders Westlin (sekr), Lars Jerndahl, Carl-Olof Strand (ny ordförande), Birgitta Lindholm (kassör), Jan-Olof Eriksson, Bengt Wolff och Gunnel Agrell-Lundgren (avgående ordförande, fr o m årsmötet vice ordf).

Här ses den nya styrelsen. Fr v: Eva Blommegård, Sidsel Nybö, Lars-Anders Westlin (sekr), Lars Jerndahl, Carl-Olof Strand (ny ordförande), Birgitta Lindholm (kassör), Jan-Olof Eriksson, Bengt Wolff och Gunnel Agrell-Lundgren (avgående ordförande, fr o m årsmötet vice ordf).

2016-03-19


Ventilen den 3 mars

Här hittar du Gunnar Björnvalls powerpointbilder från Café Ventilen den 3 mars. 34 deltagare lyssnade till Gunnar Björnwall som berättade om olika sätt att använda sin dator eller surfplatta.
Datorn – leksak eller nyttopryl

2016-03-08


SeniorNet Tyresö har fått sin första hedersmedlem

IMG_5668IMG_5672

Vår SeniorNet-klubb fick idag sin första hedersmedlem. Kommunens bibliotekschef, Lars Andersson, avgår med pension i och med februari månads utgång. Som tack för ett mycket gott samarbete med biblioteket under många år bjöds Lars på lunch av SeniorNet Tyresö.

Klubbens ordförande, Gunnel Agrell-Lundgren, överlämnade en blomma och utnämnde dessutom Lars till klubbens hedersmedlem. Lars har tillsammans med  SeniorNet Tyresö medverkat vid många evenemang, t ex vid  klubbens årsmöten, i samband med Get-on-line-week och i samband med Kultur i höstmörkret. Vi tackar Lars för gott samarbete och hoppas att han som senior vill fortsatt av och till medverka vid en och annan av klubbens aktiviteter.

2016-02-19


Ventilen den 4/2 handlade om hemsidorna

COStrand

Torsdag den 4/2 kl 14-16 hölls årets första Café Ventilen. Det handlade om våra webbsidor och vad som finns i de olika flikarna. Cafévärd var klubbens ”webbredaktör”, Carl-Olof Strand. Webbredaktören visade också hur det går till att uppdatera SeniorNet Tyresös hemsida. Kanske blir någon Ventilenbesökare så intresserad att han/hon vill vara med och jobba med hemsidan.

Seniornet på Nätet 20160204

2016-02-03


Café Ventilen den 3 december
2015-12-07

Årets sista Café Ventilen hölls den 3 december i Bollmoradalens kyrka. Eftersom vår vanliga lokal används för flyktingmottagandet i kommunen träffades vi denna gång i kyrkans församlingssal. Dagens cafévärd var Gunilla Schultzén. Webbredaktören har gjort ett referat av hennes föreläsning


Café Ventilen den 5 november 2015
2015-11-06

På grund av att Kvarnhjulet numera fungerar som flyktingmottagning hölls höstens tredje Café Ventilen på Tyresö Gymnasium Sal E25. Gunnar Björnwall talade om och visade hur man kan sköta sina bankärenden med dator, platta eller smart telefon. Han gick även igenom hantering av e-fakturor och swish, med särskild betoning på säkerhet m.m. för 30-talet medlemmar som lyssnade intresserat.


Café Ventilen den 8 oktober 2015
2015-10-29

Höstens andra Café Ventilen hölls den 8/10 Temat var denna gång ”Det är aldrig försent”. Som ett inslag i e-Medborgarveckan berättade Carl-Olof Strand med fokus på nybörjare inom It-området om varför det är både roligt och viktigt att hänga med i den digitalisering av samhället som pågår. Han tog också upp frågor om hur jag som nybörjare kommer igång, vilken utrustning man behöver skaffa, vad det kostar mm. Läs mer här.


Café Ventilen den 3 september 2015
2015-09-04

Höstens första Ventilen-träff hölls den 3/9. Antalet besökare var ca 60 stycken, vilket vi tror är nytt rekord. Gunilla Schultzén var cafévärd. Läs mer om träffen här.


Digitala trender – Café Ventilen den 5 mars 2015
2015-03-07

Vårens andra Ventilenträff hölls den 5 mars med Carl-Olof Strand och Bengt Wolff som värdar.
Läs mer här.